Vabilo k sodelovanju novim prostovoljcem

Uživaš v delu z mladimi in si želiš še več izkušenj?

Si želiš nadgraditi svoje znanje in pridobiti veščine za spretnejšo komunikacijo in delo v skupini?

Potem se nam pridruži!

 

V septembru bomo izvedli Usposabljanje za prostovoljce, kjer boste spoznali različne metode dela z mladimi, se igrali s kreativnimi pripomočki in se zabavali. slika - vabilo prostovoljcem

V jeseni pričnemo z izvedbo preventivnih delavnic  »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«  z osnovnošolci in srednješolci na območju Posavja. K usposabljanju in sodelovanju vabimo prostovoljce s socialnim čutom za mlade.

Info: mag. Danijela Švajger, danijela.svajger@mc-krsko.si, 051 328 899

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Za MC Krško zapisala:

Anja Kurent

Društvo Spiritual

zunanji izvajalec na projektu PmP

Visit Us On Facebook