Partnerji

Nosilec projekta:

Mc Logo
 MLADINSKI CENTER KRŠKO 

Mitja Valentinc, direktor MC Krško

mitja.valentinc@mc-krsko.si

Mihaela Kovačič, vodja projekta,

mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662

mag. Danijela Švajger,

danijela.svajger@mc-krsko.si, 051 328 899

Petra Ivnik,

petra.ivnik@mc-krsko.si, 041 758 408

Mladinski center Krško bo aktiven na področju vodenja in koordinacije projekta, izvajal bo usposabljanja prostovoljcev za delo z mladimi, skrbel za informiranje in obveščanje širše strokovne in laične javnosti v Posavju in tudi širše v slovenskem prostoru, aktiven bo na področju preventive za mlade, za osnovnošolce in srednješolce (predavanja in delavnice).

Partnerji projekta:

csd
 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO 

Zdenka Žveglič,

zdenka.zveglic@gov.si,

031 707 026

Katja Starc,

katja.starc@gov.si,

07/ 490 49 58

Center za socialno delo Krško bo prevzel izvedbo preventivnih intervencij na delovnih mestih (analiza potreb, model, izvedba in priročniki) in se vključeval v izvedbo in koordinacijo preventivnih dni na šolah, sodeloval bo v mreženju, izvajal bo delno evalvacijo projekta in se vključeval v aktivnosti informiranja.

zd krško
 ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 

Vlasta Curhalek,

vlasta.curhalek@zd-krsko.si,

Romana Miklič,

romana.miklic@zd-krsko.si,

Tanja Povhe,

tanja.povhe@zd-krsko.si,

Zdravstveni dom Krško bo prispeval k rezultatom na področju preventivnih aktivnosti za mladostnike in samostojno izvedel pilotni preventivni projekt za otroke ter na področju mreženja, kjer bomo iskali skupne rešitve na področju zasvojenosti z ostalimi vključenimi organizaciji in sodelovali tudi v okviru izobraževalnega sklopa znotraj mreže in tako delili svoja znanja, stališča in težave, s katerimi se srečujemo pri svojem delu.

Družinski inštitut Zaupanje-žig
 DRUŽINSKI INSTITUT ZAUPANJE 

Damijan Ganc,

info@zaupanje.net,

07/8141056, 041 772 245

Družinski inštitut Zaupanje bo prevzel vodenje medinstitucionalne mreže. Sodeloval bo pri izvajanju svetovalnega oz. terapevtskega dela. Na podlagi raziskovalnega dela bo partner sodeloval pri oblikovanju in evalviranju učinkovitega modela terapevtsko-svetovalnega dela z »neprostovoljnimi« oziroma nemotiviranimi  uporabniki. Aktiven bo pri izvedbi usposabljanja prostovoljcev za Ulično delo z mladimi in bdel nad celotnim pilotnim projektom Uličnega dela v Posavju. Predstavnik partnerja bo sodeloval tudi pri pripravi in izvedbi predvidenih konferenc in drugih diseminacijskih aktivnostih v okviru projekta.

Visit Us On Facebook