Preventivni mozaik Posavja >>PmP<<

PmP je regijski preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na alkoholni problematiki, in bo potekal do aprila 2016 na območju spodnje-posavske regije. Nosilec projekta je MC Krško in ga bomo izvajali skupaj s partnerji: CSD Krško, ZD Krško, Družinski inštitut Zaupanje, Društvo Srečanje ter v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Projekt je pridobil sredstva iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in zajema preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in odrasle, medinstitucionalno mreženje, svetovanje za družine, pare in posameznike, ter ulično delo z mladimi.

PMP_logo250px

Svetovanje

Vzpostavitev psihoterapevtske svetovalnice v Krškem, ki bo namenjena družinam, parom, otrokom in mladostnikom oziroma posameznikom, ki so se znašli v različnih osebnih stiskah, najsi bodo vezane na težave z odvisnostjo, odnosi, družino ali delovnim mestom. Psihoterapevtske obravnave bodo potekale tudi v Sevnici, v prostorih Družinskega inštituta Zaupanje.

Opažamo, da v obstoječem sistemu primanjkuje možnosti za brezplačno psihosocialno pomoč, kamor bi tudi strokovni delavci različnih področij (učitelji, zdravstveni delavci, socialni delavci, svetovalci na ZRSZ, sodniki in drugi) lahko napotili svoje uporabnike v stiski.

V sodelovanju s partnerji in ostalo mrežo vladnih in nevladnih organizacij bomo oblikovali tudi strokovna izhodišča za svetovalno delo z neprostovoljnimi in napotenimi uporabniki ter organizirali usposabljanja za širšo strokovno javnost.

Mreža >>Posavje za zdravje<<

S projektom želimo doseči tudi večjo medsebojno povezanost, informiranost in usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami na področju odvisnosti. V aprilu bomo vzpostavili mrežo organizacij pod imenom »Posavje za zdravje«, v katero prijazno vabimo organizacije, ki se pri svojem delu kakorkoli srečujete s problematiko alkohola.

Namen mreže je vzpostavitev sodelovanja, skupno iskanje novih rešitev, medsebojno izobraževanje, informiranje ter prenos dobrih praks. Eden izmed ciljev bo tudi povezovanje različnih inštitucij pri pripravi novih inovativnih regijskih projektov za ranljive ciljne skupine.

Ulično delo

Kot inovativni pilotni projekt v Posavju se bo izvajalo tudi »ulično delo« z mladimi, namenjeno mladim med 12. in 29. letom, ki so zaradi različnih socioloških dejavnikov v nevarnosti, da razvijejo tvegana vedenja, ki bi lahko ogrozila njihovo zdravje in ustrezen psihosocialni razvoj.

Gre za pilotno dejavnost v našem okolju, kjer želimo vzpostaviti delujočo strukturo, usposobiti prostovoljce v projektu in vzpostaviti niz preventivnih aktivnosti za rizično skupino mladih.

Preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in starše

V okviru preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike bomo po osnovnih in srednjih šolah v posavski regiji izvajali kratka predavanja različnih strokovnjakov in preventivne delavnice z naslovom »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«.

Sklop bomo dopolnili s pripravo pilotnega preventivnega programa za otroke v nižjih razredih osnovne šole. Šolam in različnim institucijam v regiji se toplo priporočamo za sodelovanje.

Starše bomo s preventivnimi intervencijami obiskali na njihovih delovnih mestih, pri čemer bomo dosegli celotno družino in s tem večje dopolnjevanje posameznih akcij in celovitosti pri zastavljenih ciljih.

Vse aktivnosti v okviru projekta so za uporabnike brezplačne!

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča nosilca Norveškega finančnega mehanizma.
Visit Us On Facebook