Zunanji izvajalci

stopinje

 INŠTITUT STOPINJE 

mag. Martin Lisec,

martin.lisec@stopinje.si,

040 731 115

Inštitut stopinje za logoterapijo, mediacijo, raziskovanje in izobraževanje bo zadolžen za pilotno izvajanje uličnega dela z mladimi, pri čemer bo oblikoval in usposobil skupino prostovoljcev-izvajalcev uličnega dela in skrbel za evalvacijo intervencij ter načrtovanje aktivnosti. Sodeloval bo tudi na področju medinstitucionalne mreže, znotraj katere bo izvajal tudi izobraževanje.

spiritual
 DRUŠTVO SPIRITUAL 

Anja Kurent,

norma@spiritual.si,

041 447 817

Društvo za kakovost življenja Spiritual sodeluje na področju preventive za mlade, za osnovnošolce in srednješolce (predavanja in delavnice), izvaja Skupine za mlade (trening socialnih veščin, tematska srečanja na teme komunikacija, motivacija, aktivno vključevanje…), organiziral in izvajal bo usposabljanja prostovoljcev.  So-izvedlo bo usposabljanje za širšo strokovno javnost na temo “Delo z neprostovoljnimi oziroma nemotiviranimi uporabniki”. Sodelovalo bo v medinstitucionalni mreži, v povezovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami, aktivno bo na področju koordinacije in promocije projekta ter na področju svetovanja in psihoterapije. Nuden bo celosten pristop obravnave posameznikov, mladostnikov in družin.

 ZAVOD IZVIR 

Mag. Mojca Pompe Stopar,

zavod.izvir@gmail.com,

031 899 674

Zavod Izvir bo aktiven predvsem na področju izvajanja svetovalnega in terapevtskega dela za posameznike in družine.

Visit Us On Facebook