Usposabljanje prostovoljcev 19.2.2015

»V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«

Usposabljanje prostovoljcev za delo z mladimi na programuUsposabljanje prostovoljcev 19.2.2015

V okviru »Preventivnega mozaika Posavja« (PmP) smo v četrtek, 19.2.2015,

izvedli prvo usposabljanje za prostovoljce za izvedbo preventivnih delavnic »V

Posavju žuramo brez drog in alkohola!« po osnovnih in srednji šolah v regiji

Posavje. PmP je regionalni preventivni projekt, ki je sofinanciran iz strani

programa Norveškega finančnega mehanizma in katerega nosilec je Mladinski

center Krško.Usposabljanje prostovoljcev 19.2.2015 (2)

Na usposabljanju smo prostovoljcem predstavili koncept preventivnih delavnic,

njihov namen, cilje, vsebino ter metode dela z mladostniki. Izpostavili smo

razlike pri delu z osnovnošolci in srednješolci. Pri tem smo navedli nekaj

primerov dobrih praks z dosedanjih izvedb delavnic po šolah. Povedali smo, kako

delati z mladostniki na področju preventive, kako jim pristopiti, kako jih

ozavestiti o škodljivosti rabe alkohola in drugih dovoljenih ter nedovoljenih drog,

in nasploh kako mlade spodbuditi h kvalitetnemu preživljanju njihovega prostega

časa, kar je eden od temeljnih ciljev delavnice.

Lahko rečemo, da je bil odziv udeležencev usposabljanja glede na vsebino in

izvedbo le-tega dober, kar potrjujejo tudi evalvacijski vprašalniki, ki so jih

prostovoljci izpolnili ob koncu programa. Usposabljanje, ki sta ga vodili Anja

Kurent iz Društva Spiritul in mag. Danijela Švajger iz MC Krško, je potekalo v

prostorih Mladinskega centra Krško.

Prostovoljci bodo s sodelovanjem pri projektu pridobili izkušnje pri delu z

mladimi, znanje o vodenju mladinskih preventivnih delavnic, mentorstvo ter

možnost sodelovanja pri ostalih aktivnostih projekta. Naslednje usposabljanje bo

v začetku jeseni, pri čemer želimo mlade prostovoljce ter vse zainteresirane čim

bolj aktivno vključiti v izvedbo preventivnih aktivnosti na lokalni in regionalni

ravni.

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino

prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča

Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Zapisala:

mag. Danijela Švajger

MC Krško

strokovna sodelavka na projektu PmP

Visit Us On Facebook