Slavnostna akademija projekta »Preventivni mozaik Posavja«

V četrtek, 2.4.2015, ob 13. uri, je v klubu Kulturnega doma Krško potekal

predstavitveni dogodek projekta »Preventivni mozaik Posavja« (PmP), v okviru katerega smo predstavili vse aktivnosti ter novosti, ki jih projekt prinaša v regijo Posavje.Slavnostna akademija PmP 2.4.2015 (2)

PmP, ki je sofinanciran iz strani programa Norveški finančni mehanizem 2009-2014, je regionalni preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na preprečevanju zasvojenosti z alkoholom. Projekt bo potekal do aprila 2016 na območju spodnje posavske regije.

Nosilec projekta je MC Krško in ga izvaja skupaj s partnerji CSD Krško, Družinskim inštitutom Zaupanje, Društvom Srečanje in ZD Krško ter z zunanjimi sodelavci.

Slavnostna akademija PmP 2.4.2015PmP zajema preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in starše,medinstitucionalno mreženje, svetovanje za družine, pare in posameznike, ter ulično delo z mladimi.

Po pozdravu direktorja MC Krško g. Mitje Valentinca in župana krške občine mag. Mirana Stanka so sodelavci na projektu podrobneje predstavili posamične aktivnosti. Med drugim je bila predstavljena medinstitucionalna in interdisciplinarna mreža »Posavje za zdravje«, katere cilj je medinstitucionalno sodelovanje, informiranje, medsebojno izobraževanje, iskanje skupnih sistemskih rešitev ter izmenjava dobrih praks. S pilotnim projektom uličnega dela želimo doseči mlade, ki so že razvili tvegana vedenja. Psihoterapevtsko svetovanje v Krškem in Sevnici bo namenjeno predvsem neprostovoljno napotenim uporabnikom, v ta namen bo v Krškem vzpostavljena tudi svetovalnica, predvidoma v mesecu juniju.

Preventivne aktivnosti za mladostnike »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« se izvajajo za učence in dijake na osnovnih in srednjih šolah v regiji Posavje. Izvajali bomo tudi pilotni preventivni projekt za otroke v drugi triadi osnovne šole. Starše bomo s preventivnimi intervencijami dosegali na delovnih mestih.

 

Želimo si in verjamemo, da bomo s sodelovanjem institucij, ki delujejo na področju preventive v regiji Posavje, dosegli zastavljene cilje v projektu ter tako skupaj sestavili mozaik in prispevali k preprečevanju oziroma zmanjševanju bolezni, povezanih z življenjskim slogom, kar je osnovni namen projekta.

Slavnostna akademija PmP 2.4.2015 (3)

Slavnostna akademija PmP 2.4.2015 (4)

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

 

Zapisala:

mag. Danijela Švajger

MC Krško

strokovna sodelavka na projektu PmP

Visit Us On Facebook