Razvoj projektnih idej v medinstitucionalni mreži »Posavje za zdravje«

Na razvojnem srečanju mreže »Posavje za zdravje«, ki je potekalo v četrtek, 18.6.2015, v prostorih MC Krško, so predstavniki vključenih organizacij začeli z razvijanjem interdisciplinarnih projektnih predlogov za izboljšave nekaterih 3 - Srečanje mreže (2)identificiranih kritičnih področjih v regiji.

Na tokratnem srečanju so se posvetili razvoju treh projektnih idej – »Čustvena abeceda za osnovnošolce« (program namenjen uravnavanju čustvenih stisk med osnovnošolci in preprečevanju medvrstniškega nasilja), »Terapevtska kmetija« (rehabilitacijskih terapevtski program za različne ranljive ciljne skupine) in program, namenjen preprečevanju oz. zmanjševanju problematike zasvojenosti v Posavju.

Med prednostna področja so člani mreže uvrstili tudi razvoj supervizije/intervizije za strokovne delavce na različnih področjih (šolstvo, zdravstvo, policija), kjer to še ni sistemsko urejeno. Z začetkom novega šolskega leta bo tako posavskim osnovnim šolam že ponujena možnost vključitve v 3 - Srečanje mreže (1)intervizijsko skupino za šolske svetovalne delavce.

V jesenskih mesecih se bodo v okviru razvojnega dela mreže razvijale tudi projektne ideje na nekaterih drugih identificiranih področjih, kot je delo s priseljenci in njihovimi družinami, preventivno delo z družinami in svetovalno delo z neprostovoljnimi uporabniki. Naslednje izobraževanje v okviru mreže »Posavje za zdravje« bo izmenjava dobrih praks na posavskih osnovnih šolah, ki bo potekala 20. avgusta 2015 v prostorih MC Krško.

 

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Za MC Krško zapisal:

Damijan Ganc

Družinski inštitut Zaupanje

partner na projektu PmP

Visit Us On Facebook