Preventivne aktivnosti za starše

Znotraj projekta »Preventivni mozaik Posavja« s preventivnimi intervencijami obiskujemo starše na njihovih delovnih mestih, pri čemer želimo doseči celostno družino in s tem večje dopolnjevanje posameznih akcij in celovitosti pri zastavljenih ciljih.slika - preventiva za starše

Vsebine, ki jih predstavljamo, obsegajo informiranje in ozaveščanje o nevarnostih in tveganjih zaradi prekomernega in škodljivega uživanja alkohola, prizadevanje za ustrezno kulturo pitja ter pridobivanje veščin in možnosti za krepitev pozitivnih družinskih odnosov.

V kolikor bi bila vaša delovna organizacija zainteresirana za izvedbo brezplačnega predavanja, nas lahko kontaktirate na številko 031-707-026 ali na mail zdenka.zveglic@gov.si.

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Za MC Krško zapisala:

Katja Starc

CSD Krško

partner na projektu PmP

Visit Us On Facebook