Počitniška skupina za mlade JAZ SEM.

Počitniška skupina JAZ SEM. je idejno zasnovala Anja Kurent, z močno podporo in pobudo za izvedbo v Krškem​ Anite Virant Tkalec iz Centra za socialno delo Krško.

Potekala je pod okriljem projekta »Preventivni mozaik Posavja«, pod vodstvom Anje Kurent, spec. sistemske družinske psihoterapije in mag. Mojce Pompe Stopar, spec. zakonske in družinske terapije.​

Delavnice JAZ SEM. so izkustvene narave, namenjene razvoju osebnosti mladostnikov, krepitvi socialnih veščin, obvladovanju čustvene odzivnosti in aktivacijo miselnih spretnosti. Vsako srečanje je bilo vsebinsko zanimivo in dinamično. Skupina je bila ves čas odprta. Nekateri mladi so se vračali, nekateri so se nam pridružili le nekajkrat. Osrednje teme so bile veščine komunikacije in nenasilna komunikacija, samopodoba, trening socialnih veščin, ABC emocij, moje potrebe in vrednote, odnosi, temperamenti.slika - JAZ SEM.

Čas smo popestrili z različnimi didaktičnimi pripomočki, interaktivnimi igrami, debatami. Ogledali smo si tudi film in po ogledu zaplavali v zanimivo debato. Vzdušje je bilo zelo sproščeno. Mladi so bili izjemno sodelujoči in vedoželjni.

Z avgustom smo zaključili s počitniškimi delavnicami. Na željo in pobudo mladih, z veseljem in navdihom nadaljujemo v drugi polovici septembra.

Vabljeni torej, da se nam pridružite vsak četrtek ob 16.30 uri v prostorih CKŽ 44 v starem mestnem jedru Krškega. Prvo srečanje bo 17. septembra 2015.

Zapisala:

Anja Kurent

Društvo Spiritual

zunanja sodelavka na projektu PmP

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Visit Us On Facebook