Pestro pri uličnem delu z mladimi

Ulično delo v okviru projekta PmP je v polnem razmahu. Po uspešno zaključenem izobraževanju prostovoljcev smo začeli s konkretnimi aktivnostmi. Glede na izpostavljeno problematiko vključevanja otrok priseljencev v šolo in v lokalno skupnost so prostovoljke projekta uličnega dela ob zaključku šolskega leta v prostorih Knjižnice Brežice uspešno izvedle enotedenski dvajseturni tečaj slovenskega jezika. Začeli smo tudi z delom z otroki in mladostniki v Kerinovem Grmu, z mladostniki pa se srečujemo tudi v Krškem in v Sevnici. Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite!

Info: mag. Martin Lisec, martin.lisec@stopinje.si, 040 731 115

Zapisal:

mag. Martin Lisec

Inštitut STOPINJE

zunanji sodelavec na projektu PmP

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Visit Us On Facebook