Zaključna konferenca PmP

V četrtek, 21.4.2016 smo partnerji in izvajalci projekta Preventivni mozaik Posavja v Kulturnem domu Krško na zaključni konferenci projekta z naslovom »Skupaj za zdrav življenjski slog« predstavili rezultate projekta pod okriljem Mladinskega centra Krško, ki je nosilec projekta.

????????????????????????????????????

Preventivni mozaik Posavja je preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na problematiki zasvojenosti in alkohola, ki ga v času od 3.2.2015 do 30.6.2016 izvajamo v regiji Posavje. V projekt so vključeni partnerji Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško, Družinski inštitut Zaupanje, Društvo Srečanje in Mladinski center Krško.

Posamezni izvajalci so predstavili posamične aktivnosti in rezultate projekta. Program so popestrile kulturne točke, po zaključku konferenčnega dela smo v klubu Kulturnega doma Krško izvedli še odprti prostor, kjer smo partnerji, zunanji izvajalci ter posamični člani mreže razpravljali o potrebah in načrtih za prihodnost.Konferenca 5

Naj na kratko povzamemo dosežene rezultate projekta. Vzpostavili smo in izvajali nov celovit program in serijo storitev za kronične bolezni, povezane z življenjskim slogom, za različne skupine uporabnikov. Temu učinku smo sledili z vzpostavitvijo regijskega programa preventivnih aktivnosti za otroke, mladostnike in starše ter razvojem uličnega dela z mladimi, ki je v našem okolju novost. Vzpostavljen je tudi nov model svetovalnega dela z neprostovoljnimi uporabniki ter v ta namen tudi Svetovalnica Krško.

????????????????????????????????????

Preventivne aktivnosti za mladostnike »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« zajemajo celotno populacijo devetošolcev v regiji Posavje ter dijake 1. in 2. letnikov srednjih šol. Na OŠ Kostanjevica smo izvedli pilotni kontinuirani preventivni projekt »Radi smo zdravi« za četrtošolce. Preventivne dejavnosti za starše smo izvajali na delovnih mestih staršev. Ulično delo smo pilotno izvajali za mlade med 12. in 29. letom, ki so razvili različna tvegana vedenja. Svetovalnica je namenjena za družine, pare in posameznike v različnih medosebnih čustvenih stiskah, ki jih na svetovanje napotijo sodelujoče institucije (v prvi vrsti gre za neprostovoljne, torej napotene kliente, ki se morajo svetovanja/terapije udeležiti zaradi različnih oblik nefunkcionalnega oziroma neustreznega vedenja).

????????????????????????????????????

S projektom smo želeli doseči tudi večjo usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami na področju preprečevanja kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Vzpostavili smo mrežo organizacij pod imenom »Posavje za zdravje«, v katero je vključenih čez 20 organizacij s področja problematike alkohola iz celotne regije (CSD-ji, zdravstveni domovi, šole, tožilstva, sodišča, mladinske organizacije, policija, Zavod za zaposlovanje, ključne NVO s področja problematike projekta). Namen mreže je vzpostavitev sodelovanja, skupno iskanje novih rešitev, medsebojno izobraževanje ter prenos dobrih praks.

????????????????????????????????????

Lep pozdrav,

Vodja projekta:

Mihaela Kovačič, MC Krško, 041 637 662

Projekt je sofinanciran iz strani Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Visit Us On Facebook