Začetek uličnega dela z mladimi v Posavju

Ulično delo v Posavju se izvaja v okviru »Preventivnega mozaika Posavje«, ki je preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na alkoholni problematiki. Člani skupine prostovoljcev, ki izvajamo ulično delo, smo si nadeli pomenljivo ime »Ulični mozaik«. Ulično delo trenutno izvajamo na različnih lokacijah v Posavju in sicer v Krškem (»Bronx«), v Kerinovem Grmu ter v središču Sevnice.

Predno se je ulično delo začelo izvajati, je bilo za prostovoljce uličnega dela organizirano 30-urno usposabljanje. Usposabljanje je zajelo tako teorijo o uličnem delu in preventivi kot metode uličnega dela, osebnost uličnega vzgojitelja, narejen pa je bil tudi ogled lokacij, kjer se naj bi v prihodnje izvajalo ulično delo v Posavju.

Za priseljence v Brežicah smo organizirali enotedenski tečaj slovenskega jezika v Knjižnici Brežice. Udeležili so se ga otroci in mladostniki od 6. do 19. leta starosti, katerih slovenščina ni materni jezik.

Članek 1 - Simbolna slika - ulično delo (dovoljeno s spleta)Smisel uličnega dela je v tem, da ulični delavci »izstopimo« iz okvirov vzgojnih in drugih ustanov, ki delajo z mladimi, in gremo tja, kjer mladi so, v njihovo življenjsko okolje. Aktivnosti, ki jih izvajamo z otroki in mladostniki prilagodimo njihovi starosti, številu ter njihovim željam. Biti z mladimi postaja tako nova paradigma vzgojnega pristopa, ker pomeni “eksodus” uličnih vzgojiteljev iz svojih lastnih ustanov tja, kjer se mladi zadržujejo. Prvi pomemben korak uličnega dela je opazovanje teritorija. Kje semladi zadržujejo? Kaj počnejo? Kdo sploh so mladi, ki jih lahko srečamo na ulicah naših mest? Naslednji korak predstavlja navezava stikov in srečevanje z mladimi, poslušanje mladih in oblikovanje konkretnih oblik spremljanja in pomoči mladim. Ulično delo torej pomeni iti v življenjsko okolje mladih in vzeti ulico za izhodišče vzgojnih procesov in intervencij. Ob tem je pomembno poudariti, da je iniciativa za kakršnokoli obliko pomoči vedno na strani mladih. Ob uličnem delavcu, ki ga srečajo v svojem življenjskem okolju, imajo priložnost, da sprejmejo odločitev, ki bo mogoče bistveno pripomogla h kakovosti njihovega življenja. Toda odločitev je konec koncev vedno – njihova.

V okviru projekta »Preventivni mozaik Posavja« je v mrežo vključenih več kot 30 vladnih in nevladnih organizacij s področja zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, šolstva, sodstva, policije, mladinskega dela.

Aktivnosti v okviru projekta vključujejo informiranje in obveščanje javnosti, mreženje organizacij in izobraževanje strokovnih delavcev povezanih s področjem projekta, preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in starše, uvajanje uličnega dela, oblikovanje izhodišč za delo z neprostovoljnimi uporabniki ter vzpostavitev svetovalnice za neprostovoljne uporabnike.

Zapisali:

Petra Vintar in Maja Belingar, ekipa Ulični mozaik

Družinski inštitut Zaupanje, partner na projektu PmP

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Visit Us On Facebook