VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT Svetovalnice Krško

Preventivi mozaik Posavja je regijski projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom, s poudarkom na alkoholni problematiki. Projekt se izvaja v letu 2015 in v prvi polovici 2016 na območju Spodnjeposavske regije.

Nosilec projekta je MC Krško, partnerji v projektu pa so CSD Krško, ZD Krško, Družinski inštitut Zaupanje, Društvo Srečanje ter zunanji izvajalci. Projekt je sofinaciran iz Norveškega finančnega mehanizma.

V okviru projekta Preventivni mozaik Posavja je eno od pomembnih področij tudi izvajanje psihoterapevtske pomoči posameznikom, parom in družinam v stiski.

Svetovalnica za psihoterapevtsko pomoč je del mreže javnih institucij in nevladnih organizacij Posavja, ki se pri svojem delu srečujejo z ranljivimi ciljnimi skupinami in jih napotujejo v svetovalnico. Svetovalne aktivnosti potekajo delno v Sevnici, delno v Krškem. S septembrom se je zaključila prenova in opremljanje prostorov svetovalnice v Krškem in prostori so nam bili predani v uporabo.

Zato vas ob tej priložnosti vabimo na

»DAN ODPRTIH VRAT SVETOVALNICE«,

ki bo v četrtek, 22. 10.2015, med 11. in 14. uro, v prostorih Svetovalnice Krško, na CKŽ 44 v Krškem (staro mestno jedro, stavba med Staro lekarno in Trgovino Tuš, vhod s parkirišča).

Prijazno vabljeni!

Ekipa PmP

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Visit Us On Facebook