»V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« z dijaki ŠC Krško-Sevnica

PmP z dijaki ŠC Krško-Sevnica 26.2.2015 (2)V četrtek 26.2.2015 smo za dijake Šolskega centra Krško-Sevnica izvedli

preventivne aktivnosti v okviru programa »V Posavju žuramo brez drog in

alkohola!«, ki je del preventivnega regijskega projekta »Preventivni mozaik

Posavja«, katerega nosilec je MC Krško in ga izvaja skupaj s partnerji ter zunanji

sodelavci iz cele regije. V prvem delu programa so dijaki poslušali predavanje

bivšega odvisnika, v drugem delu pa smo za dijake izvedli preventivne delavnice,

na katerih smo mlade ozaveščali o posledicah zlorabe dovoljenih in nedovoljenih

drog s posebnim poudarkom na problematiki alkohola ter jih spodbujali h

kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

Delavnica je pravzaprav bila medkulturna, saj so med dijaki srednje šole Krško

tudi priseljenci s Kosova, kar je za izvajalce delavnic bil še dodaten izziv, saj

nekateri priseljenci ne znajo slovenskega jezika. Vendar smo z medsebojno

pomočjo in veliko dobre volje tudi to oviro premagali.

Lahko rečemo, da je bil odziv dijakov glede na predavanje in delavnice dober,

kar potrjujejo tudi anketni vprašalniki, ki so jih dijaki izpolnili ob koncu srečanja.

Z izvedbo delavnic so bili zelo zadovoljni tudi naši usposobljeni prostovoljci, ki se

veselijo tovrstnih dogodkov tudi v prihodnje.

Lahko zaključimo, da je to bil lep in poučen dan, predvsem pa dobra izkušnja za

dijake, ki so spoznavali medkulturne razlike. Želimo jim, da bodo med seboj

stkali tudi prijateljske vezi, in bili na svoji nadaljnji življenjski poti odgovorni,

uspešni in zadovoljni.

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino

prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča

Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Zapisala:

mag. Danijela Švajger

MC Krško

strokovna sodelavka na projektu PmP

Visit Us On Facebook