V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

V šolskem letu 2016/2017 smo bili v Mladinskem centru Krško zelo dejavni in smo v
sodelovanju s CSD Krško, ZD Krško in Policijsko postajo Krško izvedli naravoslovne in
preventivne dneve na tematiko zasvojenosti na vseh šolah v občini Krško. To leto je
zaznamovalo tudi sodelovanje z ZPTM Brežice, s katerimi smo imeli skupne prostovoljce, ki
so izvajali delavnice tudi v vseh šolah v brežiški občini.
V krški občini smo tako izvedli 11 preventivnih dni na OŠ in SŠ, in sicer: OŠ Podbočje,
20.10.2016; OŠ Koprivnica, 9.11.2016; OŠ Kostanjevica na Krki, 10.11.2016, OŠ Leskovec,
24.11.2016; ŠC Krško – Sevnica, 2.12.2016; OŠ Senovo, 17.1.2017; OŠ Krško, 26.1.2016; OŠ
Raka, 30.1.2017, ŠC Krško – Sevnica, 23.3.2017; OŠ Brestanica, 16.2.2016; Gimnazija Krško,
7.4.2017.
Sodelovalo je 9 strokovnih delavcev, 8 prostovoljcev ter 339 krških devetošolcev in
srednješolcev.
Šolam in sodelujočim organizacijam se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in zaupanje.

Pripravila:
Mihaela Kovačič
Vodja programa
041 637 662

Visit Us On Facebook