V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA!

»V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« je regionalni preventivni program, namenjen mladostnikom v starosti od 13 do 18 let. pmp slika 1Program se v okviru PmP izvaja poosnovnih in srednjih šolah spodnje-posavske regije. Osnovni cilji programa so informiranje in ozaveščanje o vidikih zasvojenosti s poudarkom na alkoholni problematiki ter promoviranje varne zabave, kvalitetnega preživljanja prostega časa in zdravega življenjskega sloga pri mladih.
Metode dela: kratka predavanja in izkustvene delavnice.
Aktivnosti izvajajo različni izvajalci (zdravstveni delavci, socialni delavci, zakonski in družinski terapevti, policisti, strokovni sodelavci Mladinskega centra Krško) in usposobljeni prostovoljci pod mentorstvom in koordinacijo MC Krško. Program na posamezni šoli poteka pet šolskih ur (v prvih dveh šolskih urah so učenci deležni treh krajših predavanj, sledijo interaktivne delavnice, ki potekajo tri šolske ure).pmp slika 3

Do sedaj smo izvedli in evalvirali 39 preventivnih dni na osnovnih in srednjih šolah v regiji ter pri tem vključili 1135 mladostnikov in 47 strokovnjakov. Za izvajanje preventivnih delavnic smo usposobili 16 mladih prostovoljcev v starosti do 30 let.pmp slika5

pmp slika6

Odzivi s strani učencev, šolnikov in izvajalcev programa so zelo pozitivni, kar med drugim potrjujejo tudi evalvacijski vprašalniki, ki jih ob koncu preventivnega dne izpolnijo učenci, in intervizije, ki jih opravimo izvajalci po vsaki izvedbi programa.
pmpslika2

Mladostniki povedo, da jim je naš program všeč, ker aktivnosti potekajo v sproščenem vzdušju in tako imajo obilo možnosti za izražanje svojih mnenj in postavljanje vprašanj. pmpslika7Zlasti na delavnicah se dotaknemo mnogih tem, ki so za mlade v tem obdobju najbolj aktualne (npr. zabava, eksperimentiranje z drogami, prijateljstvo, prosti čas, izbira šole, samopodoba…). Prostovoljci, ki sodelujejo na projektu, so veseli novih znanj in izkušenj.pmpslika4

Naš cilj ob pričetku izvajanja projekta je bil do konca izvajanja le-tega zajeti skupaj 1200 učencev. Prizadevamo si, da bomo ta cilj celo presegli. Do konca šolskega leta 2015/16 načrtujemo obiskati še nekatere osnovne šole brežiške občine in srednjo šolo v Krškem. Zahvaljujem se vsem, ki pri izvedbi našega programa sodelujejo.

 

Zapisala: mag. Danijela Švajger, MC Krško (danijela.svajger@mc-krsko.si, 051 328 899)

 

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Visit Us On Facebook