Ustanovna seja regionalne mreže »Posavje za zdravje«

V Mladinskem centru Krško je v četrtek, 16.4.2015, v okviru projekta Preventivni mozaik Posavja potekala ustanovna seja regionalne mreže »Posavje za zdravje«.Ustanovna seja mreže Posavje za zdravje 16.4.2015 (2)

Seje se je udeležilo 24 organizacij, z nami so bili tako predstavniki javnih zavodov s področja zdravstva, sociale, šolstva in izobraževanja, zaposlovanja, sodstva, mladinskega dela in različnih nevladnih organizacij.

Namen mreže je povezovanje in vzpostavljanje sodelovanja med vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki se pri svojem delu srečujejo z različnimi ranljivimi skupinami.Ustanovna seja mreže Posavje za zdravje 16.4.2015 (3)

Mreženje institucij vključuje razvojni in izobraževalni vidik. Člani mreže bodo razvijali inovativne oblike sodelovanja med institucijami, uvajali različne nove programe za ranljive ciljne skupine ter pripravljali večje regijske projektne ideje.

Določen obseg srečevanja znotraj mreže pa bo namenjen medsebojnemu usposabljanje članov mreže, deljenju specifičnih strokovnih Ustanovna seja mreže Posavje za zdravje 16.4.2015 (4)znanj in promociji dobrih praks, ki jo že uspešno izvajajo posamezne inštitucije v Posavju. Pomemben učinek mreže bo tako medsebojno spoznavanje, vzpostavljanje zaupanja in informiranje o aktivnostih in programih članic mreže.

Na ustanovni seji so udeleženci identificirali področja, na katerih želijo v prihodnosti ranljivim skupinam ponuditi nove programe in storitve. Med najpomembnejša področja po mnenju udeležencev mreže sodi oblikovanje programa za preprečevanje nasilja v družini, spopadanje s problematiko zasvojenosti, nudenje ustreznih in dostopnih programov pomoči za starše, Ustanovna seja mreže Posavje za zdravje 16.4.2015razvoj intervizije za strokovne delavce, ki delajo z ranljivimi skupinami, okrepitev terenskega dela z ljudi v različnih duševnih stiskah ter razvoj pomoči priseljenim družinam.

Člani mreže so tudi izrazili svoje potrebe glede usposabljanj za delo z ranljivimi skupinami, ki se bodo izvajala v prihodnjem letu. Vsebina usposabljanj se bo dotikala področja svetovalnega dela z neprostovoljnimi oz. nemotiviranimi uporabniki, komunikacijskih veščin pri delu z uporabniki, spoznavanja učinkovitih pristopov pri delu z otroki v različnih stiskah (posebne potrebe, vedenjske težave, deljenja dobrih praks s področja dela z odvisniki in ljudmi z motnjami v duševnem razvoju).

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

 

Za MC Krško zapisal:

Damijan Ganc

Družinski inštitut Zaupanje

partner na projektu PmP

Visit Us On Facebook