Usposabljanje za vodilne kadre v lokalni skupnosti

Dne 9. junija 2015 smo v okviru projekta Preventivni mozaik Posavja (PmP) izvedli usposabljanje z naslovom Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre v lokalni skupnosti.

Usposabljanja, ki ga je vodil mag. Martin Lisec z Inštituta Stopinje, zunanji sodelavec v programu PmP, se je udeležilo šestnajst udeležencev, ki opravljajo vodstvene naloge v različnih Posavskih javnih

ustanovah: občinah, šolah, zavodu za zaposlovanje in muzeju.2 - Izobraževanje vodilnega kadra (1)

Delo v lokalni skupnosti, še posebej na vodilnih položajih, zahteva veliko komunikacijskih spretnosti.

Uslužbenci v javnih ustanovah, še posebej vodilni delavci, imajo nalogo, da vsak na svojem področju usklajujejo različne interese in pričakovanja uporabnikov, kar samo po sebi sproža različne konflikte in napetosti.

Obnašanje uporabnikov različnih storitev javnih ustanov je v konfliktih zelo različno.Nekateri so se o nastali situaciji pripravljeni mirno pogovoriti, drugi reagirajo nestrpno in žaljivo. Zaradi tega je pomembno, kako v konfliktnih situacijah reagirajo zaposleni uslužbenci in kako pri vsakdanjem delu uporabljajo svoje komunikacijske veščine. Proces obvladovanja konfliktnih situacij je pomemben ne le za uspešno in učinkovito delo, ampak tudi za duševno zdravje vodilnih uslužbencev v javnih ustanovah na lokalni ravni.2 - Izobraževanje vodilnega kadra (2)

Na seminarju smo preko iger vlog in aktivnega sodelovanja udeležencev razmišljali o naravi konflikta, o tem, kako konflikt vpliva na ljudi ter o nastanku konflikta in različnih načinih reševanja konfliktnih situacij.

Preizkusili smo nekatere (mediacijske) tehnike ter poudarili pomen neverbalne komunikacije uslužbencev, ki lahko pripomore k mirni rešitvi spora. V program smo vključevali tudi konkretne izkušnje in iskali odgovore na vprašanja udeležencev seminarja.

Zaključek seminarja je izzvenel v prepričanju, da bi bilo smiselno in potrebno podobne seminarje pripraviti za vse zaposlene v posameznih javnih ustanovah.

 

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino

prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča

Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Za MC Krško zapisal:

mag. Martin Lisec

Inštitut STOPINJE

zunanji sodelavec na projektu PmP

Visit Us On Facebook