ULIČNO DELO Z MLADIMI

V okviru projekta Preventivni mozaik Posavja smo v maju 2015 začeli z inovativnim pilotnim projektom uličnega dela, kjer namenjamo pozornost mladim, s katerimi se srečujemo v njihovem življenjskem okolju. Smisel uličnega dela je v tem, da ulični delavci “izstopimo” iz okvirjev vzgojnih in drugih ustanov, ki delajo z mladimi, in gremo tja, kjer mladi so, v njihovo življenjsko okolje. Biti z mladimi postaja tako nova paradigma vzgojnega pristopa, ker pomeni “eksodus” uličnih vzgojiteljev iz svojih lastnih ustanov tja, kjer se mladi zadržujejo. Prvi pomemben korak uličnega dela je opazovanje teritorija. Kje se mladi zadržujejo? Kaj počnejo? Kdo sploh so mladi, ki jih lahko srečamo na ulicah naših mest? Naslednji korak predstavlja navezava stikov in srečevanje z mladimi, poslušanje mladih in oblikovanje konkretnih oblik spremljanja in pomoči mladim. Z eno besedo, ulično delo pomeni iti v življenjsko okolje mladih in vzeti ulico za izhodišče vzgojnih procesov in intervencij.ulicno 6ulicno 5 ulicno 4

 

Ulične intervencije izvajamo v Krškem, Sevnici, Senovem, Brestanici in v romskem naselju Kerinov Grm. Pri uličnemdelu smo med drugim zaznali, da otroci priseljencev, zlasti iz Kosova, zelo slabo govorijo slovensko. Zato smo v mesecu juniju 2015 v prostorih Knjižnici Brežice izvedli 20-urni tečaj slovenskega jezika za otroke priseljencev, in tudi v mesecu januarju 2016 smo v Mladinskem centru Krško izvedli 20-urni tečaj slovenskega jezika za otroke priseljencev. Na tečaju so sodelovali otroci v dveh starostnih skupinah (od 6 do 8 let, v kateri je bilo 6 do 7 udeležencev; od 8 do17 let, v kateri je bilo okoli 11 udeležencev).ulicno 1ulicno 2ulicno 3

 

Doslej smo skupno izvedli 43 intervencij od petdesetih predvidenih, pokazalo pa se je, da bo potrebno razviti samostojen in dolgoročen preventivni program za delo z mladimi na ulici. V projektu sodeluje enajst prostovoljcev, ki smo jih na začetku izvajanja pilotnega projekta uličnega dela (v mesecu maju in juniju 2015) ustrezno usposobili za delo (30-urni tečaj za prostovoljce).

Zapisal: mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje (martin.lisec5@gmail.com)

 

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

 

 


Visit Us On Facebook