Tiskovna konferenca PmP

Preventivni mozaik Posavja (PmP) je regionalni preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom, s poudarkom na alkoholni problematiki, ki ga v času od 3.2.2015 do 30.6.2016 izvajamo v regiji Posavje. V projekt so vključeni partnerji: Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško, Družinski inštitut Zaupanje, Društvo Srečanje in nosilec projekta Mladinski center Krško.izobraževanje

V torek, 18.2.2016 smo v MC Krško, ob 10.00 pripravili tiskovno konferenco, ki je bila namenjena predstavitvi delnih rezultatov projekta ter načrtov do zaključka projekta. Predstavili smo glavne rezultate štirih programskih stebrov projekta. Mreženje je temelj projekta, kjer gre za medinstitucionalno in interdisciplinarno mrežo Posavje za zdravje. Trenutno je v mrežo vključenih več kot 30 organizacij, ki se na eni strani ukvarjajo s skupnim razvijanjem projektov na identificiranih kritičnih področjih, hkrati pa izmenjujejo svoja znanja in dobre prakse. Doslej smo izvedli pet izobraževanj za člane mreže.izobraževanje (3)

Na področju preventive smo izvedli 39 preventivnih dni »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« na osnovnih in srednjih šolah, kjer sodelujejo strokovni delavci in 16 prostovoljcev. Naš cilj je do konca zajeti 1200 mladostnikov v regiji, ki je že skoraj dosežen. V ZD Krško so končali z izvajanjem pilotnega preventivnega programa za otroke, ki so ga izvajali na OŠ Kostanjevica na Krki in so ga poimenovali »Radi smo zdravi«. CSD Krško skuša starše zajeti na njihovih delovnih mestih s preventivnimi intervencijami, ki vključujejo predavanja, delavnice in različne kampanje, naš cilj doseči 800 zaposlenih posameznikov pa je že izpolnjen. Obiskali smo 8 delovnih organizacij z delavnicami in predavanji ter z plakatnimi akcijami še mnogo več. Odzivi udeleženih v vseh treh preventivnih aktivnostih so pozitivni, tovrstni programi so potrebni in dobrodošli.

Na področju uličnega dela, ki smo ga v okviru projekta PmP pripravili pilotno, smo usposobili prostovoljce ter skupaj z njimi izvedli večino intervencij na ulici. Zelo odmevni so bili tečaji slovenščine za otroke in mladostnike priseljencev. V pripravi pa je tudi že priročnik o dobrih praksah, ki ga nameravamo izdati ob zaključku projekta.izobraževanje (2) Na področju svetovanja prav tako že od meseca aprila 2015 potekajo svetovalni pogovori v Krškem in v Sevnici v prostorih DI Zaupanje. Od septembra 2015 dalje je v namen izvajanja terapij in svetovanj v Krškem vzpostavljena Svetovalnica Krško na CKŽ 44. V okviru projekta potekata tudi dve skupini, skupina za ženske v Krškem ter pogovorna 
skupina za priseljence v Sevnici.

Vse aktivnosti v projektu so brezplačne za uporabnike.

Projekt je sofinanciran iz strani Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Vodja projekta:

Mihaela Kovačič, MC Krško

GSM: 041 637 662

Visit Us On Facebook