Tiskovna konferenca PmP in Dan odprtih vrat Svetovalnice Krško

Preventivni mozaik Posavja je regionalni preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom, s poudarkom na alkoholni problematiki, ki ga v času od 3.2.2015 do 30.4.2016 izvajamo v regiji Posavje. V projekt so vključeni partnerji: Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško, Družinski inštitut Zaupanje, Društvo Srečanje in nosilec projekta Mladinski center Krško.

TerrapevtiV četrtek 21.10.2015 smo ob 11.00 pripravili tiskovno konferenco, ki je bila namenjena predstavitvi delnih rezultatov projekta ter načrtov za naprej ter predstavitvi novih prostorov Svetovalnice Krško na CKŽ 44, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta.

Svetovalnica Krško je namenjena psihoterapevtskemu svetovanju, ki ga trije psihoterapevti brezplačno izvajajo 15 ur tedensko v okviru projekta. Tiskovno konferenco smo pripravili v novih prostorih svetovalnice ter nadaljevali z dnevom odprtih vrat, ki je potekal do 14.00.

Predstavili smo glavne rezultate štirih programskih stebrov projekta. Mreženje je temelj projekta, gre za medinstitucionalno in interdisciplinarno mrežo Posavja, trenutno je v mrežo vključenih več kot 30 organizacij, ki se na eni strani ukvarjajo s skupnim razvijanjem projektov na identificiranih kritičnih področjih, hkrati pa izmenjujejo svoja znanja in dobre prakse.Tiskovna konferenca

Na področju preventive smo izvedli že 25 preventivnih dni na osnovnih in srednjih šolah, kjer sodelujejo strokovni delavci in 16 prostovoljcev. Naš cilj je do konca zajeti 1200 mladostnikov v regiji. V ZD Krško so pričeli z izvajanjem pilotnega preventivnega programa za otroke, ki ga izvajajo na OŠ Kostanjevica na Krki in so ga poimenovali Radi smo zdravi. Starše skušajo v CSD Krško zajeti na njihovih delovnih mestih s preventivnimi intervencijami, ki vključujejo predavanja, delavnice in različne posamične akcije, naš cilj je doseči 800 posameznikov. Doslej smo obiskali 8 delovnih organizacij z delavnicami in predavanji ter z plakatnimi akcijami še mnogo več.

Na področju uličnega dela smo usposobili prostovoljce ter izvedli nekako polovico intervencij na ulici. V pripravi pa je tudi že priročnik, ki ga nameravamo izdati ob zaključku projekta.

????????????????????????????????????

Na področju svetovanja prav tako že od meseca aprila potekajo svetovalni pogovori v Krškem in v Sevnici v prostorih DI Zaupanje. V okviru projekta potekata tudi dve skupini, ena za mladostnike v Krškem z imenom »Jaz sem.« ter pogovorna skupina za priseljence v Sevnici.

Vse aktivnosti v projektu so brezplačne za uporabnike.

Projekt je sofinanciran iz strani Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Vodja projekta:

Mihaela Kovačič, MC Krško

Visit Us On Facebook