Svetovalno in terapevtsko delo za posameznike, pare in družine v Krškem in Sevnici

V okviru projekta »Preventivni mozaik Posavja« (PmP) želimo dostop do psihoterapije omogočiti tudi tistim uporabnikom, ki so ujeti v začarani krog slabših življenjskih pogojev in deležni manj priložnosti za celovit osebni razvoj. Zato nudimo možnost brezplačnih terapevtskih obravnav za napotene uporabnike na področju Posavja. svetovalnicaVsi termini so po dogovoru.

Info: Damijan Ganc, info@zaupanje.net, 041/77-22-45

Info: Anja Kurent, norma@spiritual.si, 041/44-78-17

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Za MC Krško zapisala:

Anja Kurent

Društvo Spiritual

zunanji izvajalec na projektu PmP

Visit Us On Facebook