SVETOVALNICA

V okviru projekta PmP deluje tudi svetovalnica, kjer se izvaja psihoterapevtska pomoč posameznikom, parom in družinam v stiski. V svetovalnico prihajajo uporabniki, ki jih različne javne službe ali nevladne organizacije napotijo v obravnavo. Tako postaja tudi terapevtska pomoč dostopnejša širšemu krogu ljudi.svetovalnica3

S sofinanciranjem NFM ter so bili opremljeni prostori v starem mestnem jedru Krškega na CKŽ 44, kjer sedaj deluje svetovalnica. Del svetovalnih aktivnosti se izvaja tudi v Sevnici. Sistem napotovanj uporabnikov je zelo okrepil sodelovanje med institucijami v Posavju; največ napotitev je s strani centrov za socialno delo, osnovnih in srednjih šol, vrtcev, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda Emma, zdravstvenega doma, sodišča, zapora ter drugih organizacij. Z medinstitucionalnim povezovanjem ter sodelovanjem se dosega hitrejša odzivnost ter kompleksnejša obravnava pri razreševanju stisk.svetovalnica2

V svetovalnici je bilo opravljenih že več kot več kot 500 ur terapevtskega dela s posamezniki in družinami. V okviru svetovalnice se mesečno izvaja skupina za ženske v Krškem ter tedensko pogovorna skupina za priseljence v Sevnici. svetovalnica1

Terapije in svetovalno delo izvajajo 3 terapevti relacijske družinske in sistemske družinske psihoterapije:

Damijan Ganc, doktor zakonske in družinske terapije, vodja Družinskega inštituta Zaupanje. Je avtor knjige Izzivi očetovstva po ločitvi. Njegova področja dela so: delo z ločenimi družinami, rahločutno starševstvo, pomoč družinam priseljencev, individualna, zakonska in družinska terapija.

Mojca Pompe Stopar, specialistka zakonske in družinske terapije, vodja Zavoda IZVIR. Njena področja dela so: ženske v odnosih, rahločutno starševstvo, pomoč družinam priseljencev, individualna, zakonska in družinska terapija.

Anja Kurent, specializantka sistemske družinske psihoterapije, zastopnica Društva za kakovost življenja Spiritual. Njena področja so: delo z otroki in mladostniki, individualna, partnerska in družinska terapija.

Vse dejavnosti so za uporabnike brezplačne.

Pripravili:


Damijan Ganc (damijan.ganc@gmail.com), Anja Kurent (norma@spiritual.si) in mag. Mojca Pompe Stopar (zavod.izvir@gmail.com)

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Visit Us On Facebook