Svetovalnica Krško

Tudi v okviru Svetovalnice potekajo aktivnosti zelo intenzivno v enotah v Krškem (CKŽ 44) in v Sevnici (Trg svobode 11). Svetovalnica je namenjena posameznikom, parom in družinam, ki so se znašli v stiski in potrebujejo pomoč v obliki svetovanja ali psihoterapevtske obravnave (daljši proces).

Uporabniki so napoteni s strani različnih služb oziroma organizacij, ki pri svojem delu zaznajo stisko posameznikov in jih usmerijo v svetovalnico. Svetovalnica sodeluje s posavskimi centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, šolami in vrtci, sodiščem, Zavodom za zaposlovanje, nevladnimi organizacijami in drugimi.

Svetovalno delo opravljajo 3 terapevti relacijske družinske in sistemske družinske terapije. Učinkovitost dela se sproti spremlja in evalvira, proti koncu projekta bo pripravljena tudi študija modela dela z napotenimi uporabniki.

Visit Us On Facebook