2. srečanje regionalne mreže Posavje za zdravje

Vabimo vas na 2. srečanje regionalne mreže Posavje za zdravje, ki bo potekala v četrtek, 11.6., ob 11.00h, v prostorih MC Krško. Srečanje bo namenjeno razvijanju projektnih idej in vzpostavljanju različnih oblik sodelovanja na naslednjih prednostnih področjih, ki smo jih identificirali na prvem srečanju:

  • delo z neprostovoljnimi uporabniki,
  • preventivno delo s starši, krepitev odnosov v družini,
  • preprečevanja nasilja v družini in medvrstniškega nasilja,
  • krepitev terenskega dela z različnimi ciljnimi skupinami,
  • preprečevanje zasvojenosti v vseh segmentih,
  • preventivno delo s priseljenci in
  • razvoj intervizije za strokovne delavce (šolstvo, zdravstvo …).

K vključitvi vabimo tudi inštitucije, ki se niso udeležile prvega srečanja, a jih zanima sodelovanje pri pripravi in izvajanju naštetih projektov. Za boljši vpogled v začeto delo v priponki prilagamo zapisnik prvega srečanja.

 

Dodatne informacije: Damijan Ganc (damijan.ganc@gmail.com; 041/77-22-45).

 

Lepo vabljeni!

Damijan Ganc

Družinski inštitut Zaupanje

 

Zapisnik ustanovne seje MREŽE Posavje za zdravje 16.4.2015

Visit Us On Facebook