S slovenščino v počitnice v okviru »uličnega dela« z mladimi v Posavju

Prostovoljke iz Uličnega Mozaika, ki deluje pod okriljem projekta »Preventivni mozaik

Posavja«, smo prejšnji teden v Knjižnici Brežice izvedle enotedenski začetni tečaj slovenskega jezika. Ideja za tečaj se je razvila čisto spontano na enem od srečanj, kjer smo prostovoljci razmišljali, kako bi lahko stopili v stik z mladimi in jim ponudili nekaj, kar bi bilo zanje hkrati poučno in zanimivo.4 - Ulično delo (tečaj SLO) (3)

Na naših uličnih intervencijah smo opazili, da je danes v Posavju dosti mladih, katerim slovenščina ni materni jezik, zato ni trajalo dolgo, da smo se vsi strinjali, da bi bilo izjemno koristno, če bi za te otroke in mladostnike organizirali krajši tečaj slovenščine. Ker so se približevale počitnice, smo hitro stopili v akcijo!

 

4 - Ulično delo (tečaj SLO) (2)Dobre volje in ustvarjalne energije nam ni manjkalo, zato smo v tednu dni natisnili vabila in plakate, izdelali učni načrt in se za trenutek nekoliko ustavili, ker nismo uspeli dobiti prostora, kjer bi tečaj izvajali. Ko pa nam je svoja vrata na stežaj odprla Knjižnica Brežice, je vse steklo kot po maslu. Prijazno so nas sprejele tudi vse šole in vrtci, ki so nam ves čas pomagali pri širjenju informacij o našem tečaju. Prijav v tednu dni sicer nismo zbrale veliko, nas je pa zato toliko bolj navdušila polna učilnica, ko smo prostovoljke/učiteljice v ponedeljek prvič stopile vanjo. Ker je bila starostna skupina tečajnikov precej široka (tečaja so se udeležili predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci in tudi takšni, ki so svoje šolanje končali že pred leti), smo se razdelili v dve skupini; v eni so bili otroci od šestega do osmega leta, v drugi pa vsi ostali, ki smo jih šteli več kot osem.

Naša srečanja so bila organizirana kot pouk v šolah (štiri šolske ure pouka z enim daljšim odmorom), zato smo prostovoljke mislile, da bodo nekateri tečajniki hitro obupali in se nam naslednji dan ne bodo več pridružili. Konec koncev so se začele počitnice in vedele smo, da se bo težko upreti Krki in druženju s prijatelji ali daljšemu jutranjemu spancu.

Toda kako smo se uštele!4 - Ulično delo (tečaj SLO) (1)

Število tečajnikov je vsak dan raslo in na zadnjem srečanju nas je bilo takšnih, ki smo se kljub temu, da so se že začele počitnice, veselo ukvarjali s slovenščino, že petnajst! Da smo se na naših srečanjih imeli lepo, ne dokazuje samo to, da smo se prostovoljke v petek, ko se je tečaj zaključil, težko ločile od naših učencev, ampak tudi to, da so nekateri od njih vsak dan na tečaj prihajali uro preden smo s poukom uradno začeli. Ta teden nam pridno zvonijo tudi telefoni, včasih zgolj zato, da od naših novih prijateljev dobimo pozdrave, bolj pogosto pa zato, ker jih zanima, kdaj bomo začeli z novim tečajem. Vse tri prostovoljke se tako strinjamo, da bi bilo izjemno koristno takšen tečaj ponoviti, saj z učenjem jezika odpiramo vrata novim svetovom, z druženjem na tečaju pa poleg novega znanja tkemo tudi nova prijateljstva.

 

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Za MC Krško zapisala:

Ana Veselič

Ulični mozaik

prostovoljka na projektu PmP

Visit Us On Facebook