Projekt Preventivni mozaik Posavje se zaključuje


Preventivni mozaik Posavja je projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom, ki smo ga v času od 3.2.2015 izvajali v regiji Posavje partnerji Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško, Družinski inštitut Zaupanje, Društvo Srečanje in nosilec projekta Mladinski center Krško. Projekt s 30.6. 2016 zaključujemo.

V Posavju žuramo brez drog in alkohola

 

V času projekta smo vzpostavili in izvajali nov celovit program in serijo storitev za kronične bolezni, povezane z življenjskim slogom, za različne skupine uporabnikov. Temu učinku smo sledili z vzpostavitvijo regijskega programa preventivnih aktivnosti za otroke, mladostnike in starše ter razvojem uličnega dela z mladimi, ki je v našem okolju novost. Vzpostavljen je tudi nov model svetovalnega dela z neprostovoljnimi uporabniki ter v ta namen tudi Svetovalnica Krško.Radi smo zdravi

Preventivne aktivnosti za mladostnike »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« zajemajo celotno populacijo devetošolcev v regiji Posavje ter dijake 1. in 2. letnikov srednjih šol. Aktivnosti je bilo deležnih 1287 mladostnikov.

 

Na OŠ Kostanjevica smo izvedli pilotni kontinuirani preventivni projekt »Radi smo zdravi« za njihove četrtošolce. Vključenih je bilo 21 otrok, srečali so se 10-krat, zadnjič skupaj z njihovimi starši.

Preventivne dejavnosti za starše smo izvajali na njihovih delovnih mestih, zajeli smo 890 staršev.

Ulično delo smo pilotno izvajali za mlade med 12. in 29. letom, ki so razvili različna tvegana vedenja, na različnih lokacijah v občini Krško. V ulično delo ter preventivne aktivnosti za mladostnike je bilo vključenih tudi večje število prostovoljcev.

Svetovalnica je namenjena za družine, pare in posameznike v različnih medosebnih čustvenih stiskah, ki jih na svetovanje napotijo sodelujoče institucije (v prvi vrsti gre za neprostovoljne, torej napotene kliente, ki se morajo svetovanja/terapije udeležiti zaradi različnih oblik nefunkcionalnega oziroma neustreznega vedenja). V celotnem obdobju projekta je bilo opravljenih 811 ur individualnih in družinskih svetovanj.

Mreža Posavje za zdravje

S projektom smo želeli doseči tudi večjo usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami na področju preprečevanja kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Vzpostavili smo mrežo organizacij pod imenom »Posavje za zdravje«, v katero je bilo vključenih 29 organizacij s področja problematike alkohola iz celotne regije (CSD-ji, zdravstveni domovi, šole, tožilstva, sodišča, mladinske organizacije, policija, Zavod za zaposlovanje, ključne NVO s področja problematike projekta). Namen mreže je vzpostavitev sodelovanja, skupno iskanje novih rešitev, medsebojno izobraževanje ter prenos dobrih praks.

Lep pozdrav,

Vodja projekta:

Mihaela Kovačič, MC Krško, 041 637 662

Projekt je sofinanciran iz strani Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Visit Us On Facebook