Preventivne intervencije na delovnem mestu

Znotraj projekta PmP s preventivnimi intervencijami obiskujemo starše na njihovih delovnih mestih, pri čemer želimo doseči celostno družino in s tem večje dopolnjevanje posameznih akcij in celovitosti pri zastavljenih ciljih.intervencije Čas, ki ga človek preživi na delovnem mestu predstavlja velik del dneva in velik del življenjskega obdobja. Zato je pomembno, da si delodajalci, delavci in družba prizadevamo za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. intervencije4Intervencije so namenjene zmanjševanju škode zaradi nezdravega življenjskega sloga in spodbujanju udeležencev k zdravemu načinu življenja.

Izvedli smo 10 intervencij na delovnih mestih v 8 delovnih organizacijah (DSO Krško, DSO Brežice, DSO Sevnica, DUO Impoljca, Levas Krško, Kostak, Enota pomoč na domu v okviru CSD Krško, OŠ Kostanjevica na Krki), pri čemer je bilo vključenih 301 zaposlenih oseb.intervencije 2 Dozaključka projekta imamo v načrtu še izvedbo preventivnih delavnic v DUO Impoljca in v podjetju Resistec Krško.intervencije5Hkrati s preventivno akcijo »Moja odločitev je trezna odločitev« na delovnem mestu brez alkohola zbiramo tudi podpise podpore; do sedaj smo jih zbrali 574 podpisov v različnih delovnih organizacijah (Izletnik Celje, Žito Šumi Krško, ZD Krško, ZD Sevnica, Preis Sevnica, ZZRS, Slovenske železnice,…). Hvala vsem za podporo in sodelovanje.intervencije3

intervencije1

 

 

Pripravili: Katja Starc in Zdenka Žveglič, CSD Krško (info: zdenka.zveglic@gov.si)

 

 Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

 

Visit Us On Facebook