Preventivne aktivnosti za otroke – pilotni preventivni program »Radi smo zdravi«

Program Radi smo zdravi bomo v okviru PmP tri zaposlene v Zdravstvenem domu Krško izvedle na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Z njim želimo preventivno delovati v smeri tematike zasvojenosti in spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter varovalnih dejavnikov v otroštvu. Program bomo izvedle v šolskem letu 2015/16 v 4. razredu v 8-10 srečanjih. Večina srečanj bo potekala z otroki in razredničarko, zadnje srečanje pa tudi s starši v programu sodelujočih otrok.

Info: Vlasta Curhalek, vlasta.curhalek@zd-krsko.si, 07/488 02 06

Zapisala:

Vlasta Curhalek

ZD Krško

partner na projektu PmP

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Visit Us On Facebook