Pilotni program za otroke RADI SMO ZDRAVI

Za nami je 10 uspešnih srečanj pilotnega preventivnega projekta za otroke »Radi smo zdravi« z učenci 4. razreda Osnovne šole Jožeta Gorjupa, Kostanjevica na Krki. Poudarek naših srečanj je bil na pozitivnem odnosu do zdravja, s poudarkom na prepoznavanju tveganega vedenja in pitja alkoholnih pijač.slika1

Izvajalke in učenci smo se predstavili drug drugem preko izbranih slik. Izbor posamezne slike je temeljil na našem osebnem prepričanju, kaj je za zdravje pomembno.
Otroci so predstavili svoj družino preko risbic. Skozi srečanja smo spoznavali pomen vrednot, ki so pomembne za krepitev dobre samopodobe, pozitivnih čustev in dobrih medsebojnih odnosov. Spoznavali smo vpliv alkohola na naše telo.
Pogovarjali smo se o čustvih (jeza, strah, veselje, žalost) in naredili po skupinah plakate, ki so jih otroci predstavili ostalim sošolcem. Na enem od srečanj v mesecu decembru 2015 smo se pogovarjali o tem, da lahko zabava poteka prijetno in zabavno tudi brez alkohola.slika2
Otroke smo povprašali o tem, kakšno zabavo ob božičnih in novoletnih praznikih si želijo oni. Naša želja je bila, da otroci pri sočloveku (sošolci, prijatelji, družina,…) prepoznajo dobre lastnosti in jih znajo tudi povedati. V tem delu pa so imeli kar precej težav, saj so le stežka našli eno dobro lastnost svojega najbližjega sošolca. Sicer vedoželjni in bistri učenci so prepoznavali razlike med slabim in dobrim, med »to je v redu« in »to ni v redu«, a so te občutke težje izrazili.

slika3Na zadnje 10. srečanje so bili povabljeni tudi starši, ravnateljica šole in predstavnica Mladinskega centra, ki je nosilec projekta »Preventivni mozaik Posavja«. Predstavili smo potek srečanj in evalvacijo vprašalnika, ki smo ga otrokom ponudili na prvem in osmem srečanju. Družili smo se v poznih popoldanski urah. Dogodek je potekal dinamično, saj smo aktivno vključili tudi starše. Skupaj z otroki in starši smo izdelali Drevo zdravja. Za zaključek pa smo se poslovili s pesmico O vedno žejni žabici.slika4

Želja vseh treh izvajalk je, da bi ta projekt lahko izvedle na čim več osnovnih šolah v Posavju, saj menimo, da otroci potrebujejo takšno obliko dela, kot tudi vsebine. Pomembno se nam zdi, da se vsebine predstavijo otrokom pred puberteto, saj takrat naraste pogum za tvegano obnašanje. Otroci bi na zabaven in njim dostopen način prepoznavali vzorce in vedenja, ki krepijo zdrav življenjski slog.slika6

Zahvaliti se želimo vsem, ki so sodelovali z nami, da smo lahko uspešno izvedli naš pilotni preventivni program »RADI SMO ZDRAVI«.

Pripravile: Vlasta Curhalek, Romana Miklič in Tanja Povhe, ZD Krško, izvajalke pilotnega programa Radi smo zdravi (info: vlasta.curhalek@zd-krsko.si)

 

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.

Visit Us On Facebook