Odmevi

Zaključna konferenca PmP

????????????????????????????????????

V četrtek, 21.4.2016 smo partnerji in izvajalci projekta Preventivni mozaik Posavja v Kulturnem domu Krško na zaključni konferenci projekta z naslovom »Skupaj za zdrav življenjski slog« predstavili rezultate projekta pod okriljem Mladinskega centra Krško, ki je nosilec projekta. Preventivni mozaik Posavja je preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na problematiki zasvojenosti in alkohola, ki …

Preberi več

Skupina za ženske

Srečanja Skupine za ženske so potekala enkrat mesečno. Pridružilo se nam je 24 čudovitih dam. Vsaka od njih je bila nezamenljiv kamenček v mozaiku ženskega kroga. Vsako posamezno srečanje je bilo kot zaključena celota, hkrati pa so se tkale navezave od enega do drugega srečanja. Moto naših srečanj je bil “Zasij v vsej svoji lepoti“. Vzpostavile smo sproščeno in varno atmosfero, polno …

Preberi več

SVETOVALNICA

svetovalnica3

V okviru projekta PmP deluje tudi svetovalnica, kjer se izvaja psihoterapevtska pomoč posameznikom, parom in družinam v stiski. V svetovalnico prihajajo uporabniki, ki jih različne javne službe ali nevladne organizacije napotijo v obravnavo. Tako postaja tudi terapevtska pomoč dostopnejša širšemu krogu ljudi. S sofinanciranjem NFM ter so bili opremljeni prostori v starem mestnem jedru Krškega na CKŽ 44, kjer sedaj deluje svetovalnica. Del svetovalnih …

Preberi več

ULIČNO DELO Z MLADIMI

ulicno 2

V okviru projekta Preventivni mozaik Posavja smo v maju 2015 začeli z inovativnim pilotnim projektom uličnega dela, kjer namenjamo pozornost mladim, s katerimi se srečujemo v njihovem življenjskem okolju. Smisel uličnega dela je v tem, da ulični delavci “izstopimo” iz okvirjev vzgojnih in drugih ustanov, ki delajo z mladimi, in gremo tja, kjer mladi so, v njihovo življenjsko okolje. Biti …

Preberi več

Preventivne intervencije na delovnem mestu

intervencije

Znotraj projekta PmP s preventivnimi intervencijami obiskujemo starše na njihovih delovnih mestih, pri čemer želimo doseči celostno družino in s tem večje dopolnjevanje posameznih akcij in celovitosti pri zastavljenih ciljih. Čas, ki ga človek preživi na delovnem mestu predstavlja velik del dneva in velik del življenjskega obdobja. Zato je pomembno, da si delodajalci, delavci in družba prizadevamo za izboljšanje zdravja …

Preberi več

V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA!

pmp slika 3

»V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« je regionalni preventivni program, namenjen mladostnikom v starosti od 13 do 18 let. Program se v okviru PmP izvaja poosnovnih in srednjih šolah spodnje-posavske regije. Osnovni cilji programa so informiranje in ozaveščanje o vidikih zasvojenosti s poudarkom na alkoholni problematiki ter promoviranje varne zabave, kvalitetnega preživljanja prostega časa in zdravega življenjskega sloga pri …

Preberi več

Pilotni program za otroke RADI SMO ZDRAVI

slika5

Za nami je 10 uspešnih srečanj pilotnega preventivnega projekta za otroke »Radi smo zdravi« z učenci 4. razreda Osnovne šole Jožeta Gorjupa, Kostanjevica na Krki. Poudarek naših srečanj je bil na pozitivnem odnosu do zdravja, s poudarkom na prepoznavanju tveganega vedenja in pitja alkoholnih pijač. Izvajalke in učenci smo se predstavili drug drugem preko izbranih slik. Izbor posamezne slike je …

Preberi več

Interdisciplinarna mreža »POSAVJE ZA ZDRAVJE«

slika3 18.2.2016

V okviru projekta PmP smo ustanovili interdisciplinarno mrežo »Posavje za zdravje«, katere namen je poglobitev sodelovanja med strokovnimi delavci različnih inštitucij v Posavju. Razvojni del mreže je namenjen medsebojnemu informiranju članov mreže, razvijanju novih oblik sodelovanja in oblikovanju inovativnih interdisciplinarnih regijskih projektov. V mreži pa potekajo tudi izobraževanja za strokovne delavce, ki si jih med seboj nudijo člani mreže. V …

Preberi več

Tiskovna konferenca PmP

tiskovna konferenca 18.2.2016

Tiskovna konferenca PmP

Preberi več

Kažipotja in izzivi vzgoje

DSC_0596

Mladinski center Krško je 21. januarja 2016 v okviru projekta Preventivni mozaik Posavja organiziral delavnično predavanje Križpotja in izzivi vzgoje. Namenjeno je bilo učiteljem, vzgojiteljem, socialnim delavcem, zdravstvenim delavcem, zaposlenim v nevladnih organizacijah in staršem. Vsi našteti se pri delu z otroki in mladostniki nenehno srečujejo z vprašanjem, kako mladostnikom nuditi takšno vzgojno bližino, ki bo spodbujala in omogočala njihov …

Preberi več
Visit Us On Facebook