KRIŽPOTJA IN IZZIVI VZGOJE

Učitelji, vzgojitelji, socialni delavci, zdravstveni delavci in zaposleni v nevladnih organizacijah se ob delu z otroki in mladostniki nenehno srečujemo z vprašanjem, kako mladostnikom nuditi takšno vzgojno bližino, ki bo spodbujala in omogočala njihov celostni čustveni, socialni, intelektualni in duhovni razvoj. Pred istim izzivom smo tudi starši.

Kaj sploh pomeni vzgajati danes? Kakšno vzgojno vizijo ima naš izobraževani sistem? Na katerih teoretičnih izhodiščih temelji naše vzgojno delovanje? Je vzgoja nek zavestni proces ali stvar trenutka, občutkov in inercije?

Na delavničnem seminarju bomo izluščili najpomembnejše izzive, ki jih pred nas postavljajo mladi, se pogovorili o osebnih in strokovnih križpotjih, na katera nas postavljajo mladi ter izmenjali pozitivne izkušnje dela z mladimi.

Delavnični seminar bo potekal v četrtek, 21. januarja 2016 od 11.30 do 14.45 ure v Mladinskem centru Krško, CKŽ 105, Krško.

Seminar bo vodil mag. Martin Lisec.

Udeleženci bodo ob zaključku prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.

Prijave, informacije:

Anja Kurent, anja.kurent@spiritual.si; 041 447 817.

Visit Us On Facebook