Kažipotja in izzivi vzgoje

Mladinski center Krško je 21. januarja 2016 v okviru projekta Preventivni mozaik Posavja organiziral delavnično predavanje Križpotja in izzivi vzgoje. Namenjeno je bilo učiteljem, vzgojiteljem, socialnim delavcem, zdravstvenim delavcem, zaposlenim v nevladnih organizacijah in staršem. Vsi našteti se pri delu z otroki in mladostniki nenehno srečujejo z vprašanjem, kako mladostnikom nuditi takšno vzgojno bližino, ki bo spodbujala in omogočala njihov celostni čustveni, socialni, intelektualni in duhovni razvoj.DSC_0606

Predavatelj mag. Martin Lisec je izhajal iz ključnih vprašanj, ki si jih danes zastavljajo vsi, ki delajo z mladimi: Kaj sploh pomeni vzgajati danes? Kakšno vzgojno vizijo imamo? Na katerih teoretičnih izhodiščih temelji naše vzgojno delovanje? Je vzgoja nek zavestni proces ali stvar trenutka, občutkov? Na kaj naj bomo vzgojitelji še posebej pozorni?

Predavatelj je izpostavil, da je vzgoja interakcijski oz. komunikacijski proces med odraslimi in mladostniki. Pri tem je posebej pomembno razumeti kontekst, ki zaznamuje tako mladostnike kot odrasle in zato bistveno določa sam proces vzgojne interakcije. Predavatelj je posebej poudaril dva konteksta, znotraj katerih poteka sodobna vzgoja: razvajenost in e-omreženost. Če gledamo na vzgojo z vidika interakcije med mladostniki in odraslimi, potem je jasno, da so pri tem ključne naslednje drže odraslih: navzočnost, čas, ki ga preživimo z mladimi, zanimanje za svet mladih, pogovor z mladostniki. Izluščili smo tudi nekatere izzive, ki jih na področju vzgoje pred nas postavlja čas, v katerem živimo. To so vzgoja za spoštovanje, za smisel, za »vsakdanjost«, za sposobnost odločanja in za hvaležnost.

mag. Martin Lisec, direktor

Inštitut STOPINJE
logoterapija, mediacija, izobraževanje
www.stopinje.si
040 731 115

Visit Us On Facebook