Interdisciplinarna mreža »POSAVJE ZA ZDRAVJE«

V okviru projekta PmP smo ustanovili interdisciplinarno mrežo »Posavje za zdravje«, katere namen je poglobitev sodelovanja med strokovnimi delavci različnih inštitucij v Posavju. Razvojni del mreže je namenjen medsebojnemu informiranju članov mreže, razvijanju novih oblik sodelovanja in oblikovanju inovativnih interdisciplinarnih regijskih projektov. V mreži pa potekajo tudi izobraževanja za strokovne delavce, ki si jih med seboj nudijo člani mreže.

izobraževanje 18.2.2016

V mreži smo v preteklem letu uspeli oblikovati nekaj novih projektnih idej in oblik sodelovanja. MC Krško je v sodelovanju s šolami oblikoval in izvedel nekaj novih tematskih delavnic za učence in dijake

. Vzpostavila se je skupina za pripravo projekta »Čustvena abeceda za osnovnošolce«. Zasnovali smo projekt »Socialno-terapevtska kmetija«, ki je namenjen nudenju psihosocialne pomoči različnim ranljivim skupinam. Pripravljamo tudi projektni ideji »Mreža preventivnih centrov v Posavju« ter »Razvoj modela pomoči pri integraciji priseljencev« v regiji.slika2 18.2.2016

Člani mreže so izvedli tudi izobraževanja za druge strokovne ter vodstvene delavce v regiji: »ABC mediacije za vodilne kadre v lokalni skupnosti«, »Priprava na razpise na evropski, državni in lokalni ravni«, »Izzivi in križpotja vzgoje« ter »Izzivi sodelovanja na področju zasvojenosti«. V okviru razvoja svetovalnice smo izvedli seminar »Metode dela z neprostovoljnimi uporabniki«. Pripravljamo še posvet o starševskem odtujitvenem sindromu, deljenje dobrih praks med posavskimi šolami in seminar s področja razvojne psihologije na temo razvojni mejniki pri otrocih (odhod v vrtec, šolo …).

Zapisal: Damijan Ganc, DIZ Sevnica, vodja mreže Posavje za zdravje (damijan.ganc@gmail.com)

 

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Norveškega finančnega mehanizma.


Visit Us On Facebook