Delovne skupine v mreži

V okviru interdisciplinarne regijske mreže »Posavje za zdravje« pripravljamo različne sistemske rešitve na identificiranih področjih: zasvojenost, nasilje v družini in medvrstniško nasilje, razvoj sistematične pomoči družinam priseljencev v regiji, razvoj intervizijske in supervizijske podpore strokovnim delavcem, razvoj terenskega dela z različnimi ranljivimi skupinami. Razvili smo osnutke projektnih idej, ki jih bodo nadalje razvijale delovne skupine za posamezno področje.

S srečanji sta že začeli dve delovni skupini – skupina za razvoj programa terapevtska kmetija (program, namenjen različnim ciljnim skupinam – brezposelni, zasvojeni, osebe s težavami v duševnem zdravju …) in pa skupina za razvoj programa Čustvena abeceda za osnovnošolce (program, namenjen razvoju čustvene inteligence otrok in zmanjševanju nasilja med osnovnošolci). V prihodnjih mesecih pa se bodo začele srečevati tudi delovne skupine na drugih vsebinskih področjih.

Cilj srečanj delovnih skupin je razvijati nove partnerske povezave, sistemske rešitve in pa oblikovati skupne, na sodelovanju temelječe projektne predloge za nadaljnji razvoj identificiranega področja.

Zapisal: Damijan Ganc, vodja mreže Posavje za zdravje

 

 

 

Visit Us On Facebook